Protecció de transacció econòmica

El pagament dels productes adquirits pels usuaris es podrà fer mitjançant targeta de crèdit o qualsevol altre sistema que oportunament es faciliti a través de la botiga virtual,  a nom de RG, i sempre seguint les instruccions que per a tal finalitat apareguin a les pantalles de la botiga virtual de RG. La botiga virtual de RG està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de PayPal. Totes les dades proporcionades en aquest sentit són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat de la transacció electrònica.

Aquest lloc Web de Riba Grup està adherida a Confiança Online i segueix el Codi Ètic de la associació. Aquesta associació neix amb vocació de projecte integral i amb l'objectiu de coordinar les voluntats del major nombre d'instàncies professionals dedicades a la realització, el foment i la defensa del desenvolupament de la publicitat i el comerç en els nous mitjans.

Abasta tant les comunicacions comercials com els aspectes contractuals derivats de les transaccions comercials que les empreses realitzin amb les persones consumidores a través d'internet i d'altres mitjans electrònics i interactius.

La protecció de dades personals també s'inclou en l'àmbit de regulació material del Codi i del sistema d'autoregulació de Confiança Online, ja que és una àrea que requereix d'una salvaguarda adequada en el desenvolupament tant d'activitats publicitàries com de transaccions contractuals amb les persones consumidores.

D'altra banda, també centra l'atenció en la protecció dels menors i dels adolescents, així com en aspectes d'accessibilitat, usabilitat i seguretat.

Seguretat SSL. Complim els standards de seguretat establerts per als seus pagament

Per qualsevol dubte contacte amb nosaltres

info@riba-grup.com
+34 639 779 289

O a través de les xarxes socials