Gremi d'Esteticistes de Catalunya - Riba Grup

Publicat a 29/01/2016

  • Gremi d'Esteticistes de Catalunya - Riba Grup

Riba grup, us vol fer saber que des d'aquest any tant l’empresa com els seus treballadors, formen part de la gran familia del Gremi d’esteticistes de Catalunya. Ens fa una il.lussió especial ser-ho per el que això significa, doncs formar part d’un col.lectiu amb el mateixos interessos ; sent un dels seus objectius la promoció, defensa i tutela dels interessos dels professionals del sector i fer front d’una manera conjunta als problemas particulars i genèricsdels empresaris.

Els objectius principals que compartim són:

1.-Impulsar l’establiment d’un marc legal per a regularitzar la situació de l’Estètica a Catalunya

2.-Potenciar el reciclatge professional i la formació continuada

Aquests dos objectius compartits comuns, són per Riba Grup un tret de servei diferencial de la nostra empresa.

Amb els temps que vivim el servei qualitatiu reconegut és el que ens fa ser qui som. Esperem que aquesta notícia sigui ben rebuda per la vostre part.

Elisenda Riba

COMENTARIS

Encara no hi ha comentaris de cap usuari

Afegir un comentari