Llistat de productes per fabricant LABORATORIOS QUINTON

Els Laboratoris Quinton són uns laboratoris farmacèutics dedicats exclusivament a la preparació d'aigua de mar microfiltrada en fred. Dibulguem la Terapèutica Marina.

Els nostres laboratoris farmacèutics es dedica a crear productes per a la Terapèutica Marina (la preparació d'aigua de mar microfiltrada en fred). Hereus directes del biòleg i fisiòleg francès René Quinton aquest laboratori es distingeix per seguir escrupolosament el mètode original del seu fundador que hem estat capaços d'actualitzar segons la farmacopea europea. EL NOSTRE PROJECTE 1. Que cada metge integri en els seus actes mèdics diaris la utilització de la Terapèutica Marina. 2. Que en totes les universitats s'imparteixi una assignatura de Terapèutica Marina. 3.Que es reconegui, una altra vegada, les especialitats Quinton com a medicaments.

Més

Veure